NE YAPIYORUZ?

HapÇözüm®, LEGO® SERIOUS PLAY® metodunu uygulayarak yaratıcı, katılımcı, inovatif ve gerçek zamanlı deneyimlemeyi öne çıkaran atölye çalışmaları tasarlamaktadır.

Etkin dinleme ve aktif katılımla kişilerin bireysel ve takım olarak en az şunları yapmalarına olanak sağlar:

 • İçgörü oluşturulmasına,
 • Takım ortak anlayış geliştirmesine,
 • Takım işbirliğinin sağlanmasına, arttırılmasına ve gelişimine,
 • Takımın ahengini arttıran, bağlılığı pekiştiren, farklı renklerin ve görüşlerin yapıcı bir şekilde değerlendirmesine,
 • Takımın birlikte ve ve beraber çözüm üretmelerine

strategic playKişiler takım olarak düşünüp, yaratıcı ortak çözüm üretir.

strategic playHer bir takım üyesi yapıcı fikir üretir, birbirlerini ‘gerçekten’ dinler ve anlarlar.

Kavramlar elle tutulur, gözle görülür hale getirilerek inovatif fikirler üretilir.

Gerçek zamanlı katılımcı deneyimini verimli ve etkili bir şekilde uygulayarak organizasyonların her alanda dönüşümü gerçekleşir.

Ekip yapıcı tartışmalarla ortak karar alırlar. Faydalı ve gerçekleştirilebilir çözümler üretirler.

Strategic Play® Lisanslı Lego Serious Play Metodu sertifika eğitimleri için tıklayınız.

 • Persona Belirleme
 • Ürün ve Hizmet Inovasyonu
 • Müşteri Deneyimi Haritalama
 • Aday Deneyimi Haritalama
 • Çalışan Deneyimi Haritalama
 • Liderlik Geliştirme
 • Delegasyon 
 • Verimli Takım Kurma
 • Verimli ve Güçlü İletişim
 • Organizasyonel İletişim
 • Agile İlkelerini İçselleştirme
 • Agile Proje Yönetimi
 • Verimli Kullanıcı Hikayeleri Yazma
 • Proje Yönetimi’ne Giriş
 • Proje Yönetimi
 • Strateji Geliştirme
 • İş Planı Oluşturma
 • Yaratıcı Problem Çözme
 • Ortak Karar Verme ve Uygulama
 • Çatışma Analizi
 • Çatışma Yönetimi