POPÜLER KAVRAM: ÇEVİKLİK

agile

POPÜLER BİR ŞEY BU ÇEVİKLİK

Çeviklik günümüzün en popüler konusu. Şimdilerde herkesin ağzından çevik olmalıyız ya da çeviklik hedefimiz gibi şeyleri duyuyorum.

Önceleri sadece yazılım geliştiren şirketlerin yazılım geliştirme departmanlarının konusuyken şimdilerde aklınıza gelebilecek her türlü sektörde iş yapan organizasyonların sadece ürün geliştirme departmanlarında değil insan kaynakları, satış ya da eğitim departmanlarında da çeviklik bir konu.

Firmalarla yaptığım görüşmelerimin çoğunun konusu çeviklik: finans, mobilya, ilaç, beyaz eşya üreticilerine kadar farklı sektörlerden bahsediyorum. Görüştüğüm bölümler de yazılım geliştirme bölümleri değil. Çeviklik her yerde.

NASIL YANİ HER YERDE?

Nasıl oldu da herkesin konusu haline geldi?

– Bizim ürünümüzü alırsanız projelerinizi daha çevik yöneteceksiniz.

– Bizim çevik şirket eğitimimizi alırsanız şirketiniz daha hızlı ürün/hizmet geliştirecek.

– Bizim çevik dönüşümü hizmetimizle hemencecik çevik olacaksınız.

Çevik olmak, çevik yönetmek, çevik şirket, çevik dönüşüm cazibe yaratan kelimeler. Çevik olmak ya da çeviklik belki de ilk kez ortaya kondulduğan bu yana en farklı şekilde yorumlandığı bir zamandayız. Derinleşelim, daha iyi anlamak için ne olduğunu ve hatta ne olmadığını anlayalım.

ÇEVİK NEDİR NE DEĞİLDİR?

Çevik Ne Değildir?

Metodoloji DEĞİLDİR

Yazılım geliştirmenin özel bir yolu DEĞİLDİR.

Çerçeve ya da süreç DEĞİLDİR.

Çevik nedir?

Çevik değer ve ilkelerin bütünüdür.

Çevik Manifesto’nun kendisinde görebilirsiniz bu çıkarımı.

Çeviklik konusu genellikle pratiklerin ve çeşitli metodolojilerin uygulanması ve hatta belirli araçların mutlaka kullanılması ya da geliştirilmesi etrafında ele alınır. Bunlar bir ekibin çevik manifestoyu izlemelerine yardım edebilir bununla birlikte sürdürülebilir bir şekilde çevik olmalarını sağlamaz.

Bir örnekle açalım.

Ekip 15 dakikalık günlük (daily standup) ya da retrospektif toplantısından fayda göreceğini düşünebilir. Her iki toplantı da temelinde çevik değerlerin ve ilkelerden belirir.

15 dakikalık Günlük Toplantı 4. İlkeyle, Retrospektif 12. İlke ile ilgilidir:

4.         İş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdırlar.

12.       Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.”

Ekip neden bu iki toplantıyı yapar?

 • Karar vermek,
 • Haberdar olmak,
 • Sorunları bilmek,
 • Düzeltme yapmak,
 • Hataları çözmek
 • Güçlendirmek, vb

Ekip bilgi birikimine, bakış açısına, duruma, beklentilere vb gibi şeylere yani “O An’ı gözeterek, nasıl ilerleyeceğini düşünür.

Çevik olmayı ya da çevikliği yetkinlik olarak tanımlamak işimizi kolaylaştır.yetkinlikler geliştirilebilir. Eksiklikler giderilebilir.

Çeviklik organizasyonel yetenektir.

ÇEVİKLİK ORGANİZASYONEL YETENEKTİR

Çeviklik yazılım geliştirme yaklaşımından ya da proje yönetimi metodolojisinden daha fazlasıdır. Çeviklik kişilerin, ekiplerin ve organizasyonların içine işler.

Çeviklik bir zihniyet yapısıdır. Sürekli dinlemeye, yeni bilgiler öğrenmeye, sorunları göstermeye ve belirsizliklere açık olmak çevik zihniyetin temeli oluşturur. En az bu bahsedilen yapı taşlarını içselleştiren kişiler ve ekipler sürdürülebilir çeviklik uygulamalarını gerçekleştirebilirler.

Çeviklik bir davranış biçimidir. İşbirliğine, dürüstüğe, güvene ve şeffaflığa yaslanarak iş yapılır. Kişilerin uzmanlıklarından gelen güç ile bu davranış şekli birleştirildiğinde kolayca adapte olabilen ve korkusuzca geri bildirim yapılabilen bir çalışma şekli elde edilir.

Çeviklik zihniyeti ve davranış biçimi organizasyonun yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimi kişiler ve ekipler tarafından içselleştirildikçe, onların günlük iş yapış biçimlerine nüfus ettikçe ürün ya da hizmet geliştirmeye daha fazla odaklanılır ve katma değerli sonuçlar ortaya çıkartılır.

Çeviklik yeteneği kişilerin performans hedeflerine nasıl gerçekleştirileceği ya gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ölçülemeyen muğlak hedefler konularak elde edilemez: tutumunu geliştirmelisin, dinlemeyi öğrenmelisin, kendini işine adamalısın gibi maddelerin yazılmasıyla elde edilemez. KESİN BİLGİ.

Organizasyonda yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, sağdan sola, soldan sağa yani her bir kişinin ne yaptığından, nasıl düşündüğünden, nasıl davrandığından etkilenir. Etkinin olumlu ya da olumsuz olması organizasyonun yapıcı ya da yıkıcı ortamına bağlıdır.

ÇEVİKLİK YETKİNLİĞİ ORGANİZASYONDA NASIL GELİŞTİRİLİR?

 1. Herkes tarafından açık bir biçimde anlaşılacak net, gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir hedefler içeren strateji oluşturulur. Büyük resim belirlenir.
 2. Kişi, ekip, departman ve organizasyon seviyesinde yürütülen çalışmaların stratejiyi nasıl desteklediği ortaya çıkarılır. Her bir seviyenin büyük resimdeki yerini görmesi sağlanır.
 3. Gelişim bir takım sporudur. Kişiler, takımlar ve departmanlar arasındaki işbirliği geliştirilir. Her birinin büyük resimdeki yerini görmesi -tekrar- sağlanır.
 4. Gelişim alanları belirlenir. İş yapış şeklini ve organizasyon stratejisini destekleyen, organizasyona göre özelleşitirilmiş eğitim ve gelişim programları hazırlanır.
 5. Belli aralıklarla yapılanlar ve hedef gözden geçirilir. Netlik, açıklık, sadelik, kavrayış, gelişim sürekli olarak dğerlendirilir. En başa dönüp, yeniden başlamak cesaretlendirilir.
 6. Öngörülemeyen, olay, durum ve koşullarla kesinlikle karşılaşılacağının farkında olunmalıdır.

SON SÖZ

Çevik olmak istemek özel terziye kıyafet diktirmek gibidir. Organizasyonun gelişimini merkeze alarak çeviklik hedefleri gerçekleştirilebilir. Organizasyon zihinsel hazırlığını yapmaya başladıktan sonra kullanacağı pratikleri, araç ve teknikleri adım adım bünyesine ekler.

Çevikliği siz nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce nasıl geliştirilir?