FAYDALI BİR ESER: LEGO SERIOUS PLAY

Nisan 2018‘de hazırlayıp yayınladığım şu –> videonun yazı halidir.

LEGO Serious Play nedir? Faydaları nelerdir? Hangi alanlarda kullanılır?

LEGO Serious Play aktif öğrenmeyi ve öğretmeyi sağlayan yapısal bir süreçtir.  Onu süreç olarak tanımlamamızı sağlayan süreç olmanın bir takım özelliklerini taşımasından kaynaklanmaktadır.

Sürecin bir sahibi vardır, o da Sertifikalı LEGO Serious Play Yöntemi Kolaylaştırıcısıdır. Kolaylaştırıcının bir takım görevleri vardır. Uygulamanın doğru ve verimli olmasını sağlayan en önemli iki görevi:

  • Uygulamanın amaçlanan hedef doğrultusunda yönlenmesini sağlayacak şekilde uygulamayı kurgular.
  • Katılımcıların kendi fikirlerini ve düşüncelerini söyleyebilecekleri güvenli bir ortam kurar.

LEGO Serious Play yöntemi uygulamalarında bir takım materyaller ve etkinlikler kullanılır. Materyaller LEGO Serious Play yöntemi setleridir.Bunlar,LEGO parçalarının özel olarak seçilmesi ile bir araya getirilmiş setlerdir.

LEGO Serious Play yöntemi süreç adımlarından meydana gelmektedir. Bunlar:

  • İnşa etme yani 3 boyutlu modeller oluşturmak
  • İnşa edilen 3 boyutlu modellere anlam verme ve yüklemek
  • Yüklenen anlamı diğer katılımcılarala paylaşmak
Örnek: Kolaylaştırıcının Tarifi Modeli

Yukarıdaki fotoğrafta, LEGO insanı grubu süreci yönlendiren Sertifikalı LEGO Serious Play Kolaylaştırıcısını, renkli bloklar da sürecin yapı taşlarını yani adımlarını, materyallerini ve etkinliklerini simgelemektedir.

Katılımcı orada ve o anda olma farkındalığı oluşur.

Herhangi bir eğitime katılan bir kişi neden orada olduğunu, diğer katılımcıların konu ile ilgili fikirlerini, onların yaşadığı sorunları, ürettiği çözümleri bilmek ve duymak ister. Eğitimden ayrılırken de daha sonra kullanmak için ipuçlarını, önerileri, yaklaşımları yanında götürmek ister. LEGO Serious Play yöntemi uygulanan çalışmalar katılımcıların tüm bu isteklerini ve daha fazlasını %100 karşılar.

Örnek: Anlık Durum Modeli

Yukarıdaki fotoğrafta LEGO Serious Play yöntemi uygulanan örnek bir çalışmanın modelini görmektesiniz. Model katılımcıların şu anki durumlarını göstermektedir. Uygulamaya katılan insanlar birbirlerinden farklı yetkinliklerde,  farklı bilgi ve beceriye sahip, farklı karakterde insanlar. Bu insanlar ortak bir hedefi gerçekleştirmek için  bir araya gelirler. LEGO Serious Play yöntemi kullanıaln uygulamalarda katılımcıların karakter ve kişilik özelliklerini değiştirmek amaçlanmamaktadır.  İnsanların bu farklılıklarıyla işbirliği yapmalarına ve çözüm üretmelerine destek verilir.

Örnek: Arzulanan Gelecek Modeli

Yukarıdaki fotoğrafta takımın gelecekte olmak istediği durumun modelini görmektesiniz. Takım aynı geminin içinde, neredeyse eşit çaba sarfederek hedefledikleri amaca ulaşabilecekleri gösterilmektedir. Geminin bir kaptanı var velhasıl bu kaptan zaman içerisinde diğer kürek çekenlerle, yorulanlarla,  yer değiştirecektir. Böylelikle,  takım belli bir tempoda, hızını düşürmeyecek şekilde hedefine doğru ilerlemesini yine takım olarak gerçekleştireceklerdir. Takımı oluşturan bireyler farklı karakterde ve farklı yetkinliklerdedir. Bu farklılıklarını bir arada kullanmayı öğrenip işbirliği yapacaklardır.

Örnek: Anlık Durum ve Arzulanan Gelecek Modelleri

Yukarıdaki fotoğrafta takımın şu anki durumu ile hedeflediği durumu ortaya çıkarttığı modelleri görmektesiniz. Takım, bu iki durum arasındaki mesafeyi bulup yine takım kendi dinamiklerini, yetkinliklerini düşünerek mesafeyi nasıl kısaltacaklarını belirlerler. Ne gibi engeller, engebeler, zorluklar, kolaylıklar var, ne gibi desteklere ihtiyaçları var, kimler, nasıl onlara yardım eder gibi sorulara birlikte yanıt ararlar ve birlikte çözüm üretirler. Böylelikle aktif olarak öğrenme sürecine katılmış olurlar.

LEGO Serious Play yöntemi kullanılan uygulamaların en önemli özelliği uygulamanın enerjisinin yüksek olmasıdır. İnsanlar kendi fikir ve anlayışlarını birbirlerine söyledikleri ve birbirlerini dinledikleri güvenli ve yapıcı bir uygulamanın parçası olurlar.

LEGO Serious Play yöntemi hangi alanlarda uygulanır diye soracak olursanız, kullanım alanının sınırsız olduğunu söyleyerek bu soruyu yanıtlayabiliriz.

LEGO Serious Play yöntemi 1990’lı yıllarda ilk olarak LEGO firmasının kendisi için kullanmasıyla ortaya çıkmış bir yaklaşımdır. LEGO firması kendi stratejisini geliştirme, stratejilerini test etme, iş planlarını oluşturma, bunları değerlendirme konularında kullanmışlardır. HapÇözüm bu konuların yanı sıra verimli takım olmak, yüksek performanslı takım olmak, liderlik gelişimi ve keşfi gibi sosyal beceri geliştirme alanlarının yanı sıra kullanıcı modellemesi, müşteri deneyimini ortaya çıkarmak, proje yönetimi, agile yaklaşımlar, kullanıcı hikayeleri yazılması gibi teknik beceri geliştirme alanlarında atölye çalışmaları tasarlayıp uygulamaktadır. Gördüğünüz gibi LEGO Serious Play yöntemi, kolaylaştırıcının kendi yetkinliği, bilgi birikimi çerçevesinde her türlü alanda kullanımı mümkün.

LEGO Serious Play yönteminin bir başka özelliği de uygulamaya katılan kişiler katıldıkları uygulamada neler yaptıklarını  uzun vadeli olarak hatırlamalarını da olanak vermesidir.

Siz de bir eğitmenseniz ve kendi uygulamalarınızın enerjisini arttırmak, insanları katılımcı haline getirmek, onların yaratıcılıklarını ön plana çıkarmak istiyorsanız yöntemin uygulayıcılarından birisi olabilirsiniz.