LEGO SERIOUS PLAY

HapÇözüm Lego Serious Play metodu uyguladığı yaratıcı, katılımcı, inavatif ve gerçek zamanlı deneyimlemeyi sağlayan atölye çalışmaları tasarlamaktadır.

Etkin dinleme ve aktif katılımla kişilerin içgörü oluşturarak ortak anlayış geliştirmesine, takımın işbirliğini geliştirmesine, takımın ahengini arttıran, bağlılığı pekiştiren, farklı renklerin ve görüşlerin yapıcı bir şekilde değerlendirmesine ve birlikte-beraber çözüm üretilmesine olanak sağlayan atölye çalışmaları tasarlayıp gerçekleştirmekteyiz.

 

Strategic Play Lisanslı Lego Serious Play Metodu sertifika eğitimleri

Şirketlere özel olarak tasarladığımız eğitimlerdir:

 • Persona Belirleme
 • Ürün ve Hizmet Inovasyonu
 • Müşteri Deneyimi Haritalama
 • Aday Deneyimi Haritalama
 • Çalışan Deneyimi Haritalama
 • Liderlik Geliştirme
 • Verimli Takım Kurma
 • Verimli ve Güçlü İletişim
 • Organizasyonel İletişim
 • Proje Yönetimi
 • Agile İlkelerini İçselleştirme
 • Agile Proje Yönetimi
 • Verimli Kullanıcı Hikayeleri Yazma
 • Strateji Geliştirme
 • İş Planı Oluşturma
 • Yaratıcı Problem Çözme
 • Ortak Karar verme ve Uygulama
 • Çatışma Yönetimi

strategic playTakım olarak düşünmeyi, yaratıcı ortak çözüm üretmeyi sağlıyoruz.

strategic playHer bir takım üyesinin yapıcı fikir üretmesi ve birbirlerini ‘gerçekten’ dinlemelerini sağlıyoruz.

Kavramları elle tutulur, gözle görülür hale getirilmesini sağlayarak inovatif fikirler, yeni bakış açılarına ulaşmayı sağlıyoruz.

Gerçek zamanlı katılımcı deneyimini verimli ve etkili yaparak organizasyonların her alanda dönüşümlerine fayda sağlıyoruz.

Yapıcı tartışmalarla ekibin ortak karar almasını, faydalı çözümler üretmelerini sağlıyoruz