Ellerinle Düşün, Gözlerinle Dinle

LEGO Serious Play uyguladığım atölyelerde katılımcılar kendi fikirlerini ve anlayışlarını 3 boyutlu modellerle gösterdiklerinde düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri verimli ve etkili bir çalışmanın parçası olurlar. 

Bu özgürlüğü güvenli ve her bir katılımcıya eşit bir alan kurduğum adil ortam sağlar. 

Ekibinizin beyin fırtınası yapmasını desteklemeniz iyidir. Problemle ilgili çözüm üretmeleri sağlamak faydalıdır.

Benim tasarladığım atölyede beyin fırtınası yapmak mükemmel bir çalışma gerçekleştirirsiniz.

Neden Beyin Fırtınası Çalışmaları Başarılı Olmaz?

‘Yine mi beyin fırtınası yapacağız, ben bu sefer ağzımı bile açmayacağım.’

‘Sorarlarsa ne düşündüğümü söylerim’

‘Bakalım bu sefer ne olacak’

‘Hemen biter umarım.’

Ekip üyelerinin ön yargıları olabilir. Önceki beyin fırtınası pek de beyin fırtınası gibi olmamış olabilir. ‘Sadece bir kişinin beyni konuşmuş’ olabilir…

Neden Benim Atölyelerimde Yeni Fikirler Daha Çevik ve İnovatif?

  • Mutlaka fikrinizi söylersiniz: Ekip üyeleri fikirlerini söyleyip kenara çekil(e)mezler ya da benim bir fikrim yok diyemezler. Kolaylaştırıcı tarafından işletilen sürecin bir parçası olmak için heveslenirler. Katılımcının konu ile ilgili düşüncesi, tüm takımın ‘gerçekten’ dinlediği, ‘gerçekten’ anladığı ve ‘gerçekten’ birbirleri ile bağlantı kurduğu açık ve güvenli bir ortam oluşur.
  • Zihnin Sınırlarını Esnetirsiniz: ‘Söyle bakalım, bu konuda ne düşünüyorsun’ sorusunu yanıtlamak için düşündüğümüzde aslında zihnimizi duygularımızla ya da hiyerarşik yapıyla ya da doğru yanıtı arayarak sınırlandırıyoruz. Tüm bu sınırlamalar sonucunda sağalttığımız fikri öyle hem de söylemiyoruz. Önce içimizden kendimizi ikna ediyoruz sonra da karşımızdakini. İkna etmek fikrin önüne geçiyor.
  • En Derin ve Güçlü Fikirlerinizi Yapıcı Bir Dille Belirtirsiniz:Kişiler renkleri ve şekilleri olan yaratıcı araçları kullanarak ürettiği modelleri anlamlandırırlar. Elleriyle zihinlerinin derinliklerindeki, belki de kendilerinin bile farkında olmadıkları düşünceler akıllarında uçuşurken modellerini oluştururlar. Modellerinin hikayesini anlatırken ellerini kullanırlar ve jestlerle ifade ederler. Anlattıklarını tüm takım dinler ve bağlantı kurarlar. Hem anlatıcı hem dinleyici yeni düşüncelerle çevrelendiğini hissederler.
  • Düşünceler Somut Olarak Elinizdedir: Fikirler söylenip sonra havada soyut olarak kal(a)maz, gerçekleştirilebilir somut eylem maddelerine dönüşür. Takım kendisi dönüştürmek ister zaten. Eylem maddeleri takım tarafından sahiplenilir. Takım, bir noktadan daha iyi bir noktaya birlikte evrilir.  Karmaşık birlikte alt etmeyi çok isterler.
  • Kendi Dinamiklerinize Uygun Çözümler Elde Edersiniz: Neden şirketler bizimle çalışır? Çünkü farklı düşünmek isterler. Sorunlarını zaten daha önce başka yöntemlerle ve danışmanlarla çözmeye çalışmışlardır. Google, Facebook ya da Microsoft’un uyguladıkları ilkeleri ya da en iyi uygulamaları ya da sorun çözme yöntemleri alıp sizin şirketinize bire bir uyguladığımızda sizin bundan %100 fayda sağlamayacağınız düşünüyoruz. Kesin bilgi! İşinizin kendine has dinamikleri, rakipleri, kültürü, çalışanları ve süreçleri olduğunu biliyoruz.
  • İhtiyacınıza Özel Tasarım Atölyeler Gerçekleştiririz: Birlikte çalıştığımız organizasyonların kendi süreçlerini değerlendirmeleri, fikir üretmeleri, ürettikleri fikirleri ya da yeni süreçlerini test etmeleri vb. gibi çalışmaları özelleştirilmiş atölye çalışmaları ile gerçekleştiriyoruz. Sizin işinizin ustası olduğunu biliyoruz. Biz de kendi işimizin ehliyiz.
  • Çözüm Odaklı Düşünmeye Çağırırız: Sizi, içten dışa sinerji yaratmanız, hedeflerinize ulaşmanız için geleneksel düşünme yöntemlerinin sınırları dışına davet ediyoruz.

LEGO Serious Play ile tasarladığım atölyelerde ellerinizle düşünürsünüz, gözlerinizle anlatırsınız.