HİZMETLER

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

“Hard skills get you hired, but soft skills get you promoted.”

Teknik bilginiz, sertifikalarınızla işe girersiniz, sosyal beceriler sayesinde daha ileriye gidebilirsiniz. Her iki iki alanda da gelişiminizi destekleyecek atölye çalışmalarını size özel tasarlayıp uyguluyoruz.

Proje Teknik Gelişimi

Proje yönetimi, iş analizi, agile, inovasyon, tasarım odaklı düşünme, paydaş analizi, persona belirleme, kullanıcı hikayeleri yazma, risk belirleme, proje planlama, retrospektif toplantıları vb. gibi konuları ve daha fazlasını ele aldığımız atölye çalışmalarımıza katılımcıların kavramları içselleştirmelerine ve daha etkili çıktılar üretmelerine destek veriyoruz.

Sosyal Beceri Gelişimi

Sadece teknik bilgilerin yeterli olmadığı günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan sosyal becerilerin  geliştirilmesi amaçlanır. Kişi seviyesinden takım seviyesine bireyin ve bütünün sahip olduğu ve “gözle görülemeyen, elle tutulamayan” yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlamak için yaptığımız atölye çalışmalarıdır. 

MENTOR-KOÇ HİZMETİMİZ

BİREYSEL

Geleceğinizi, yeni yaşamınızı tasarlarken, kendinizi keşfedecek, gelişip güçleneceksiniz. Gerçek potansiyeliniz ortaya çıkacak. İletişim becerileriniz güçlenecek, duygularınızı yönetebilecek, ertelemeyi bırakacak ve zor kişilerle baş edebileceksiniz.

TAKIM

Takım üyeleri birbirleriyle bağ kurarak ortak hedeflerini belirleyip gerçekleştirmek için uygulanabilir eylemler tasarlarlar. Ayrıca kişisel gelişimlerine olanak sağlayan takım kültürü oluştururlar.

LSP EĞİTİMLERİ

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

I. Modül
Birey ve Grup

1-2 saatlik birebir ya da en fazla 2-3 kişilik çok küçük gruplarda uygulamak için bu modülü öneririz.
Kişilerin kendi halihazırda var olan  bilgi birikimlerinden faydalanarak ya da bir kavram üzerinde anlayış geliştirmelerini sağlayarak ortak bir temayla ilgili koçluk, eğitim ya da atölye çalışması yapılabilir.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

II. Modül
Takım

4-8 saatlik farklı büyüklükteki gruplarda uygulamak için bu modülü öneririz.
Takım performansını en yüksek seviyeye çıkarmak, ortak amaçları belirlemek, amaçlar ve hedefler doğrultusunda etkin ve verimli çalışmayı gerçekleştirmek için koçluk, eğitim ya da atölye çalışması yapılır.

I. ve II. modül birlikte verilir.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

III. Modül
Strateji/Sistem

1+ günlük farklı büyüklükteki gruplarda uygulamak için bu modülü öneririz. Vaziyeti dinamik etkileşimle belirlemek, eylemlerin sonuçlarını test etmek; vaziyetin koşullarla arasındaki ‘gerçek’ ilişkileri ve etkileri ortaya çıkarmak için yapılan koçluk, eğitim ya da atölye çalışması yapılabilir.


I. ve II. Modülü tamamlamak gerekir.