LEGO Serious Play

LEGO® SERIOUS PLAY® Metodu, sınırları henüz keşfedilmemiş, yaratıcılığı geliştiren ve dinamik öğrenmeyi sağlayan bir süreçtir. Metodun uygulanmasıyla kişiler hem kendilerinin ve hem de başkalarının düşüncelerini duyarlar, birbirlerine güvenirler ve gerçek anlamda bir hedefe doğru ortak hareket etme yetkinliklerini geliştirebilirler.

Eğitmenin-öğretmenin anlattığı katılımcıların-öğrenciklerin dinleyici olduğu eğitim öğretim yaklaşımının değişmesi, özellikle de yetişkin eğitiminin farklı, yaratıcı ve katılımcı bir şekilde yapılmasına inanıyorum. Herhangi bir eğitime katılmayı düşünen yetişkin, kendi yaşamından sorumlu olduğunun bilincindedir, eğitimin kendisinden ve eğitimin sonucundan önemli beklentileri vardır. Onun derdi öğrenmekten ziyade o anki problemini çözmektir. Katıldığı eğitimi zaman kaybı olarak görmez. Aksine, eğitimleri diğer katılımcıların ve eğitmenin deneyiminden faydalanacakları önemli bir sosyal grup çalışması olarak değerlendirir.

Durum böyleyken yetişkinler katıldıkları bir eğitimin ilk yarım saatinden sonra neden cep telefonlarından sosyal medyanın kollarına kendileri atarlar? Ya da bilgisaylarını açıp ekranın arkasında kalmayı tercih ederler? Bunun en önemli nedeni bitmek bilmeyen powerpoint sunumları, konu ile ilgili kendi fikirlerini beyan edememeleri ya da sadece birkaç katılımcının konuştuğu bir odada saatlerini hatta günlerini geçirmeleridir.

Çoğu toplantıda ya da eğitimde katılımcıların sadece %20’si oturumun %80’ine hakim olduğunu söyleyen 20/80 durumu hasıl olmaktadır. İşte bu durum katılımcıların %80’inin oturuma dahil olamamalarına neden olur. Bunların hepsinin içe dönük kişiler olduğunu söylemek pek doğru olamayacaktır. Bu kadar kişinin fikir beyan etmemesinin ardında pek çok neden olabilir: Dominant karakterler, hiyerarşi olarak üst seviyede olanlar, uzman kişiler, fikir belirtilmesine inanılmama vb. gibi faktörler olabilir. Bu tür nedensellikleri birer birer çözmemiz mümkün değildir. Bununla birlikte kişilerin fikirlerini belirtebileceği, hiyerarşinin ya da uzmanlık seviyesinin pozitif yönde kullanılabileceği, her fikrin önemli olduğu duygusunu oturumun parçası haline getirmek elimizdedir. LEGO® SERIOUS PLAY® Metodu, yapıcı diyalogların gerçekleşmesine, yaratıcılığın kullanılmasına ve her bireyin katılım sağlamasına olanak sağlayan bir süreç olduğundan dolayı güvenli ve sinerji yaratan oturumlar yapmamızı sağlar.

LEGO® SERIOUS PLAY® Metodu katılımcıların uygulama süresince, ‘ben’den ‘biz’e doğru evrilmesine olanak veren farklı ve kendilerine has bir iletişim dili oluşturur. Çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu yöntem, demokratik, kapsayıcı, eğlenceli, hedefe odaklı ve yapıcı katılımcı olmaya liderlik eder. Kendisine has akışı ve materyalleri ile yaratıcı düşünmeyi, iletişimi, strateji planlamasını zenginleştirici bir programdır.

LEGO® SERIOUS PLAY® Metodu’nu bu kadar farklı kılan katılımcıların görsel, işitsel, dokunsal ve bunların hepsine hareket katan kinestetik algısını birleştirmesidir. Katılımcılar fikirlerini sadece söylemezler, onları inşa ederler ve anlatırlar. Fikirlerini LEGO® parçaları kullanarak 3 boyutlu modelleri inşa ederler, modellerinin hikayesini anlatırlar, böylelikle fikirler kavramsal olmaktan çıkıp görülür hale gelir. Modellerini göstererek, işaret ederek, çevirerek, hareket katarak anlatırlar. Tüm katılımcılar anlatılanları duyar. Ellerini kullanarak yarattıkları modeller onlara kendilerinin bile farkında olmadıkları bilgiye erişmelerini sağlar. Oluşturdukları modelleri sahiplenirler, çünkü fikirleri artık akıllarının bir köşesinde değildir, onları canlı olarak ellerinde tutmaktadırlar. Dokunulabilen fikirler yepyeni anlayışlara, bakış açılarına ve gerçek çözümlere ortak bir şekilde ulaşmalarına olanak sağlar. Her bir katılımcının kendi anlayışını sahnelediği süre eşittir. İşte bu eşitlik katılımcıların beyninde oluşan güvenli ortam algısı, onların birbirlerine yapıcı sorular sormasına da sebep olur. Böylelikle ortak çözümler bulmanın, anlam-anlayış-içgörü birliğine varmanın ve birlik olmanın gücünü hissederler.

LEGO® SERIOUS PLAY® Metodu’nun uygulamasının yapısal olarak oluşturulmuş aşamaları vardır. Bunlar:

 1. İdeal öğrenme sarmalının ilk adımı, insanların keşfedilecekleri şeylere bağlanmasına yardımcı olmak ve öğrenmek üzere oldukları şeyin bağlamını ve anlamını anlamaktır.
 2. İkinci adım, insanları keşif hedeflerine bağlı bir ürün oluşturdukları, kendi bilgi ve düşüncelerini, kendi yaratıcı becerilerini ve kendi ellerini içeren bir süreç içerisinde dahil etmektir.
 3. Üçüncü adım, insanların yarattığı şeyleri yansıtmalarına yardımcı olmak ve araştırmalarının kendisine ne getirdiğinin farkında olmak ve daha fazla bilgi edinmek için kendi ürünü hakkında kendi düşüncelerine daha derin bir şekilde bakmaktır.
 4. Dördüncü adım, kişilerin yeni kazandıkları bilgileri, takip etmek istedikleri yeni keşiflere bağlama imkanını bulmaları.

LEGO® SERIOUS PLAY® Metodu bilimsel araştırmalara ve uygulamalara dayanmaktadır:

 • Lissack, Michael and Roos, Johan. The Next Common Sense, Mastering Corporate Complexity through Coherence. Nicholas Brealing, 1999
 • Oliver, D. and Roos, J. “Constructing Organizational Identity”. Imagination Lab Working Paper 2003- 10, Lausanne, Switzerland, 2003
 • Oliver, David and Roos, Johan. Striking a Balance: Complexity and Knowledge Landscapes. McGraw-Hill, 2000
 • Roos, Johan and Victor, Bart. “Towards a New Model of Strategy-Making as Serious Play.” European Management Journal August 1999: 348-255
 • Roos, J., Victor, B., and Statler, M. “Playing Seriously With Strategy”. Imagination Lab Working Paper 2003-2a, Lausanne, Switzerland, 2003
 • Said, R., Roos, J., and Statler, M. “Lego Speaks” Imagination Lab Working Paper 2002-7, Lausanne, Switzerland, 2002
 • Gauntlett, David. Creative Explorations, New approaches to identities and audiences, Routledge, 2007
 • Møller, Louise. Personal and Shared Experiental Concepts. Ph.D dissertation. Aalborg University, 2009
 • Destekleyici yayınlar: Flow (e.g. Csikszentmihalyi, M. Flow—The Psychology of Optimal Experience. New York City: HarperPerennial, 1991), Constructionism, Play, Social Cognition, Complex Adaptive System