SERIOUS PLAY

DERİNLEMESİNE LEGO SERIOUS PLAY

LEGO® SERIOUS PLAY® Metodolojisi mevcut içgörüyü, fikri ve hayal gücünü tam olarak ortaya çıkarmak, kişinin hayal edebilme yeteneğini kullanmak, varolan işi ya da problemi tanımlamak ve onu anlamak, değişim ve gelişmeyi başlatmak ve hatta radikal bir şekilde yeni bir şey yaratmak amacıyla uygulanır.

Günümüzde her yöneticinin ve ekip üyesinin sahip olması gereken özelliklerinden birisi olarak sunulan ‘aktif dinleme’ bu metodoloji ile %100 sağlanır.

Metodun uygulama alanları:

 • Strateji Geliştirme ve Araştırma: Dış etmenlerle, müşterilerle ya da iç etmenler ve çalışanlarla olan ilişkileri incelemek ve değerlendirmek.
 • Organizasyonel Gelişim: Yönetim, takımlar ve bireysel çalışanlar için birlikte gelişim.
 • Yenilikçilik ve Ürün Geliştirme: Yaratıcı düşünceyi açığa çıkarmak ve fikirleri somut kavramlara dönüştürmek. Tasarımsal düşünme uygulamaları.
 • Değişim Yönetimi: Yapısal değişiklikleri ve birleşmeleri kolaylaştırmak ve uygulamak.
 • Öğrenmeyi Hızlandırmak: Katılımcıların kendiliğinden öğrenmelerini sağlayan yapıcı ve yaratıcı geribildirim sistemi içinde anlamlı çözümler üretmek.
 • Koçluk

LEGO SERIOUS PLAY DEĞERLERİ

LEGO® SERIOUS PLAY® Metodu’nun üç temel değeri vardır:

 • Yanıt Sistemdedir: Bu nedenle, LSP Metodu, katılımcıların kendilerini ifade etmeleri ve birbirlerini dinlemeleri ile ilgilidir.
 • Tek Bir Doğru Yanıt Yoktur: Herkesin birbirlerinden farklı görüşleri vardır ve bu iyi bir şeydir. LSP Kolaylaştırma Süreci, bu farklı perspektiflerin, “doğru” veya “yanlış” olduğunu söyleyen hiç kimse olmadan, açığa çıkmasını sağlar.
 • Diyaloğa Katkının Çoğalmasıyla Fikir Çeşitliliği Oluşur: LSP Metodu, katılımcıların kendi yansımalarını ve düşüncelerini açıklamalarını, yapıcı bir şekilde tartışma sağlama amacını güder.

LEGO SERIOUS PLAY DÜŞÜNCE TEMELLERİ

Birkaç kişiden oluşan start-uplardan binlerce kişinin çalıştığı organizasyonlara kadar hiç kimse artık tek bir iş yapmamaktadır. Her bir çalışma alanından beklenen uzmanlık seviyesi artmıştır. Örneğin İnsan Kaynakları Departmanları işe alım, bordrolama ve özlük işlerinin yanı sıra tercih edilen şirket olmak, yetenek ve yetkinlik geliştirmek gibi pek çok yeni nesil konuyu bünyelerine eklemişlerdir. Araştırma ve geliştirme bölümleri de sadece belli işlevsellikleri gerçekleştiren ürünleri üretmenin yanı sıra süreklilik, sürdürülebilirlik, ekolojiye en az zarar veren ürünler üretmek gibi konuları da göz önünde bulundurarak ürün geliştirmektedirler.

Günümüzün organizasyonları Karmaşık Uyarlamalı Sistemlerdir (complex adaptive system). Karmaşık Uyarlamalı Sistem, sistemin bir parçasının nasıl çalıştığını anlaşılmasının, tüm sistemin davranışını tümüyle ve otomatik olarak anlaşılmasının sağlanamadığı sistemlerdir.

LEGO® SERIOUS PLAY® Metodu 5 düşünceyi temel alır.

 1. Organizasyondaki herhangi biri tüm yanıtlara sahip değildir. Karmaşık uyarlamalı sistemde hiç kimse tüm sistemi bilemez ve dolayısıyla kontrol edemez. Bu nedenle, bir organizasyonun başarısı, odadaki tüm sesleri duymaya bağlıdır.
 2. Herkes tartışmalara, kararlara ve nihai sonuçlara katkıda bulunmak ister. Başka bir deyişle, herkes daha büyük bir şeyin parçası olmak ister ve daha yüksek bir amaç için bağlantı kurmayı ister.
 3. Herkes aktif olarak birbirini dinlemeli ve birbirlerinden öğrenmelidir. Karmaşık uyarlamalı sistemde, tüm paydaşlar birbirlerinin sürekli geri bildirimlerine güvenir. Bu nedenle, herkese katkıda bulunacak ve sonuçları söyleyecek bir ses verilmelidir.
 4. Tüm kararlar, tüm katılımcılar arasındaki etkileşimlerden ortaya çıkmalıdır. Karmaşık uyarlamalı sistemde, ortak veya karşılıklı faydaya yönelik en iyi kararlar her zaman tedirginliğe daha yakın olan temsilciler tarafından yapılır. Bu nedenle, her bireydeki bilgiye -ki kişiler bildiklerinin farkında bile olmadığı bilgiye sahip olabilir- dokunmalarını sağlamak için ekipler içinde kendi kendilerini organize etmeleri ve kendi kendilerini yönetmelerinin yolu açılmalıdır.
 5. Herkesin görüş ve farkındalığını ortak bir anlayışa, vizyona ve hedefe dönüştürülmelidir. Karmaşık uyarlamalı sistemde girdilerdeki küçük değişiklikler çıktılarda önemli değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle, kişilerin, ekiplerin ve grupların sahip olduğu ortak zekayı ortaya çıkararak günümüzün VUCA (Volatility -değişken, Uncertainty-belirsiz), Complexity-karmaşık, Ambiguity-muğlak) dünyasında başarısızlıktan ders almasını, değişime uyum sağlamasını, belirsizlikle başetmesini, iyileşmesini ve gelişmesini sağlayacak şekilde donatılmalıdır.

LEGO SERIOUS PLAY ile KOLAYLAŞTIRMA (FACILITATION)

LEGO® SERIOUS PLAY® Metodu’nun merkezini LEGO® SERIOUS PLAY® Kolaylaştırma Süreci oluşturur. Sertifikalı LEGO® SERIOUS PLAY® Metodu Kolaylaştırıcısı tarafından gerçekleştirilir, kolaylaştırıcı sürecin süreç sahibidir.

 1. Soru Sorulur: Kolaylaştırıcı, katılımcılara çözüm üretmeleri için soru sorar. Bu soru bir zorluk içerir. Katılımcıya iletilen zorluğun açık ya da doğru bir çözümü olmamalı ve katılımcıların bağlantı kurması için çerçevelemesi açık ve net olmalıdır.
 2. Prototipleme Yapılır: Katılımcılar, sorulan soruyu yanıtlayan, kendi düşüncelerini temsil eden üç boyutlu prototipler oluşturarak ne bildiklerini ve nasıl hayal ettiklerini yansıtırlar. Modellerini oluştururken katılımcılar kendilerine ait bir anlam yaratırlar ve zihinlerindeki bilgiye erişerek bu anlamı kapsayan hikaye geliştirirler.
 3. Paylaşım Yapılır: Katılımcılar kendi hikayelerini prototiplerini kullanarak anlamlandırılar, birbirleriyle paylaşırlar ve diğer katılımcıların hikayelerini dinlerler.
 4. Yansıtma ile Birbirlerine Soru Sorarlar: Katılımcılar, prototipleyerek anlattıklarını ve diğerlerinden duydukları bilgiyi içselleştirirler. Birlikte ortak bir temel oluştururlar.
 5. Ortak Bilgiye Ulaşılır: Ortak akla ulaşılan, zihinlerin kilidini açan son adımda ortak bilgiye ulaşılır. Katılımcılar, nihai olarak hep birlikte ortak anlayışlarını, beklentilerini, öğrendiklerini, bireysel ve takım yetkinliklerini yansıtan prototiplemeyi işbirliği içerisinde üretirler. Her birinin kendi zihnindeki şeyler prototipleme yoluyla ortaya çıkarılmış, birbirlerinin fikirlerini duyarak yeni anlayış oluşturulmuş, bilgi sentezlenmiş, elle tutulur, gözle görünür hale gelmiş olur.

Katılımcıların prototipleri akıllarındakini elle tutulur hale getirdikleri modellerdir.

Böylelikle birbirlerinin fikirlerini görebilirler ve hatta dokunabilirler.

Kişiden ziyade konuya, fikre, çözüme odaklanılır.

Takım olarak kolektif karar verme yetkinliği gelişir.

LEGO SERIOUS PLAY ARDINDAKİ BİLİM